IN-REAL - Referenčné stavby
Referenčné stavby
Referenčné stavby - realizované diela:
 • Centrála OMW Slovensko, Bratislava-sádrokartónové deliace steny,podhľady,obklady stien
 • Tlačiareň CONCORDIA Bratislava- sádrokartónové deliace steny,kazetové podhľady
 • Slovenské telekomunikácie Piešťany-podhľady,deliace steny
 • Technické sklo Bratislava-kazetové podhľady
 • Nadstavba bytového domu Trnava-zateplenie podkroví,podhľady
 • Cosmotrade Bratislava - deliace steny,podhľady
 • ORANGE centrum Senec,Eurotel Senec-steny,podhľady,podlahy,svietidlá
 • Obecný úrad Miloslavov-zateplenie podkrovia,steny,podhľady
 • COMPAQ Slovensko-kazetové podhľady,svietidlá
 • NÚP Bratislava-deliace steny ,podhľady
 • ISTROBANKA Bratislava,Gunduličová ul.-podhľady,deliace steny
 • PRICE WATERHOUSE COOPERS Bratislava-interiéry administratívnych priestorov
 • NKÚ Bratislava,obklady,dlažby,rekonštrukcia soc.zariadení
 • Gymnázium Senec,rekonštrukcia podkrovia na klubové priestory
 • Obchodné priestory RICHI-Alain Delon,Polus,Aupark Bratislava
 • ČSOB Bratislava,nám SNP,steny,podhľady
 • Bistro Lagúna,
 • Pizzéria Marathon ,Senec-steny,podhľady,svietidlá,maľby
 • Rrekonštrukcia nemocničných priestorov Kramáre Bratislava,steny,podhľady
 • Slov.národná galéria Bratislava,deliace steny,podhľady,výstavné panely
 • Tlačiareň WELTPRINT Bratislava,steny,podhľady
 • Seneca Tours,obchodné priestory,pobočky
 • ELV Senec - podhľady,svietidlá
 • Doprastav Senec - podhľady,svietidlá
 • Mestský úrad Senec sobášna sieň
 • AT ENGINEERING Bratislava,fíremné priestory Zvolenská,Rybničná
 • Rekonštr.historického objektu Panenská 13 Bratislava-sádrokartónové konštrukcie -administratívne priestory
 • Zámocká ul.Bratislava-deliace steny,podhľady
 • Predajné priestory STAVREM Senec -SLSP Šamorín, Priváte Banking SLSP Bratislava
 • Kaštiel VINOSADY
 • Centrála Tigerlak Pezinok